fredag 4 januari 2013

SafeSoul


För några dagar sedan fick jag ett mejl, vilket jag skrev något halvdiffust om på bloggen. Nu ska jag berätta vad mejlet handlade om.


SafeSoul är en organisation som arbetar med att förebygga bland annat mobbing, utanförskap och psykisk ohälsa. I mejlet blev jag tillfrågad om jag ville hjälpa dem, genom att bli en av deras föreläsare och berätta min historia. Jag hade hela dagen haft en stark känsla i kroppen, av att jag ville vara med att stödja andra unga som är/varit utsatta - och på kvällen såg jag att jag hade ett mejl i inkorgen. Genast fattade jag intresse och har nu växlat många ord med en person från organisationen, och tackade väldigt naturligt ja. Inom kort kommer jag synas på deras hemsida; http://safesoul.se/, och vara en utan flera föreläsare, i kampen om ungas frid i samhället. Det känns som en fantastisk möjlighet. 


Jag tänkte berätta lite om organisationen. Så här beskriver de själva sitt arbete;


"Safesoul är en unik mötesplats, där människor anonymt kan bli hörda och sedda oavsett bakgrund, ålder eller kön. Vi vill ge ungdomar och människor rätt information och verktyg för att kunna göra bra livsval och bidra till ett bättre samhälle, samt känna livsglädje och hopp. På SafeSoul kan man bidra med egna livserfarenheter, idéer samt stödja varandra i den mån man kan och vill."


SafeSoul har som målsättning att alla ska behandlas lika oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning, ålder och funktionsnedsättning, att öka förståelse och öppenhet, att bidra till gemenskap och likvärdighet i samhället. Vi vill sprida vårt budskap genom föreläsningar, workshops med mera för att öka unga människors livkvalitét.


Mer om deras arbete kan du läsa här.


Vill du och ditt företag stödja SafeSoul? Läs mer här.

Vill du besöka deras forum? Här går du in, sedan här det bara att registrera dig!
Här kan du även kontakta SafeSoul.

Uppdaterar så fort jag dyker upp som föreläsare på deras hemsida!


Värme och kärlek och TRYGGHET, Yasmine


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar